Tài trợ bởi vatgia.com

CAMERA HIKVISION

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM

2,150,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM

2,150,000 đ

Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)*1536(V). Độ phân giải 1920x1536@18fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm). Độ nhạy sáng 0.01 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 20m. ICR, AGC, BLC, DNR, True WDR, AWB, Smart IR. IP66, vỏ sắt"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F7T-IT

2,250,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F7T-IT

2,250,000 đ

Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)*1536(V). Độ phân giải 1920x1536@18fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm). Độ nhạy sáng 0.01 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 20m. ICR, AGC, BLC, DNR, True WDR, AWB, Smart IR. IP66"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3

1,490,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3

1,490,000 đ

Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)*1536(V). Độ phân giải 1920x1536@18fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6/12/16mm)
Độ nhạy sáng 0.01 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 50m. ICR, AGC, BLC, DNR, WDR, AWB, Smart IR. IP66"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3

1,750,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3

1,750,000 đ

Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)*1536(V). Độ phân giải 1920x1536@18fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6/12/16mm)
Độ nhạy sáng 0.01 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 80m. ICR, AGC, BLC, DNR, WDR, AWB, Smart . IP66"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5

1,750,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5

1,750,000 đ

Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)*1536(V). Độ phân giải 1920x1536@18fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6/12/16mm). Độ nhạy sáng 0.01 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 80m. ICR, AGC, BLC, DNR, WDR, AWB, Smart IR. IP66"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3

1,550,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3

1,550,000 đ

Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)*1536(V). Độ phân giải 1920x1536@18fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6/12/16mm). Độ nhạy sáng 0.01 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 50m. ICR, AGC, BLC, DNR, WDR, AWB, Smart IR. IP66"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM

950,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM

950,000 đ

Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)*1536(V). Độ phân giải 1920x1536@18fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm). Độ nhạy sáng 0.01 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 20m. ICR, AGC, BLC, DNR, WDR, AWB, Smart IR. IP66, vỏ sắt"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F1T-IT

990,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F1T-IT

990,000 đ

Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)*1536(V). Độ phân giải 1920x1536@18fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm). Độ nhạy sáng 0.01 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 20m. ICR, AGC, BLC, DNR, WDR, AWB, Smart IR. Nguồn 12VDC±15%. IP66"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E

1,890,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E

1,890,000 đ

Cảm biến High-Performance CMOS 2MP; 1920(H)*1080(V). Độ phân giải 1920x1080@25fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6/12/16mm). Độ nhạy sáng 0.005 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 50m siêu nhạy sáng. ICR, AGC, BLC, 3D DNR, TrueWDR, AWB, Smart IR IP66"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3

1,750,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3

1,750,000 đ

Cảm biến High-Performance CMOS 2MP; 1920(H)*1080(V). Độ phân giải 1920x1080@25fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6/12/16mm). Độ nhạy sáng 0.005 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 50m siêu nhạy sáng. ICR, AGC, BLC, 3D DNR, TrueWDR, AWB, Smart IR. IP66"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D8T-ITM

1,750,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D8T-ITM

1,750,000 đ

Cảm biến High-Performance CMOS 2MP; 1920(H)*1080(V). Độ phân giải 1920x1080@25fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm). Độ nhạy sáng 0.005 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 20m siêu nhạy sáng . ICR, AGC, BLC, 3D DNR, TrueWDR, AWB, Smart IR. IP66, vỏ sắt

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5

2,190,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5

2,190,000 đ

Cảm biến High-Performance CMOS 2MP; 1920(H)*1080(V). Độ phân giải 1920x1080@25fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6/12/16mm). Độ nhạy sáng 0.005 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 80m siêu nhạy sáng. ICR, AGC, BLC, 3D DNR, TrueWDR, AWB, Smart IR. IP66"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3E

2,050,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3E

2,050,000 đ

Cảm biến High-Performance CMOS 2MP; 1920(H)*1080(V). Độ phân giải 1920x1080@25fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6/12/16mm). Độ nhạy sáng 0.005 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 50m siêu nhạy sáng. ICR, AGC, BLC, 3D DNR, TrueWDR, AWB, Smart IR. IP66"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3Z

3,190,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3Z

3,190,000 đ

Cảm biến High-Performance CMOS 2MP; 1920(H)*1080(V). Độ phân giải 1920x1080@25fps Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8-12mm. Độ nhạy sáng 0.005 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 50m siêu nhạy sáng. ICR, AGC, BLC, 3D DNR, TrueWDR, AWB, Smart IR. IP66

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3

1,950,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3

1,950,000 đ

Cảm biến High-Performance CMOS 2MP; 1920(H)*1080(V). Độ phân giải 1920x1080@25fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6/12/16mm). Độ nhạy sáng 0.005 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 50m siêu nhạy sáng. ICR, AGC, BLC, 3D DNR, TrueWDR, AWB, Smart IR. IP66"

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D8T-ITE

1,650,000 đ

ĐẶT MUA

Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D8T-ITE

1,650,000 đ

Cảm biến High-Performance CMOS 2MP; 1920(H)*1080(V). Độ phân giải 1920x1080@25fps. Ống kính cố định 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm). Độ nhạy sáng 0.005 Lux. Hồng ngoại EXIR tầm xa 20m siêu nhạy sáng. ICR, AGC, BLC, 3D DNR, TrueWDR, AWB, Smart IR
IP66, vỏ nhựa

ĐẶT MUA