Tài trợ bởi vatgia.com

HP Envy

HP envy 13-aq0026TU(6ZF38PA) Gold

20,590,000 đ

ĐẶT MUA

HP envy 13-aq0026TU(6ZF38PA) Gold

20,590,000 đ

Core i5-8265U 1.6Ghz 8192MB 256 SSD 13.3" FHD WLED webcam buetooth Intel Graphics 620 Windows 10. Weight 1.2kg. Gold Color

ĐẶT MUA

HP Envy 13-ah1012TU 5HZ19PA

23,890,000 đ

ĐẶT MUA

HP Envy 13-ah1012TU 5HZ19PA

23,890,000 đ

Core i7-8565U 1.6Ghz 8192MB 256 SSD 13.3" FHD WLED
webcam buetooth Intel Graphics 620
Windows 10. Weight 1.3kg. Gold Color

ĐẶT MUA

HP Envy 13-ah1010TU 5HY94PA

18,590,000 đ

ĐẶT MUA

HP Envy 13-ah1010TU 5HY94PA

18,590,000 đ

Core i5-8265U 1.6Ghz 8192MB 128 SSD 13.3" FHD WLED webcam buetooth Intel Graphics 620 Windows 10. Weight 1.3kg. Gold Color

ĐẶT MUA

HP Envy 13-ah0025TU(4ME92PA) Vàng

17,890,000 đ

ĐẶT MUA

HP Envy 13-ah0025TU(4ME92PA) Vàng

17,890,000 đ

Core i5-8250U 1.6Ghz 8192MB 128GB SSD 13.3" FHD WLED webcam buetooth Intel Graphics 620 Windows 10. Weight 1.3kg. Gold Color

ĐẶT MUA

HP envy 13-ah1011TU-5HZ28PA

19,590,000 đ

ĐẶT MUA

HP envy 13-ah1011TU-5HZ28PA

19,590,000 đ

Core i5-8265U 1.6Ghz 8192MB 256 SSD 13.3" FHD WLED webcam buetooth Intel Graphics 620 Windows 10. Weight 1.3kg. Gold Color

ĐẶT MUA

HP ENVY 13-ad139TU(3CH46PA) Gold

17,390,000 đ

ĐẶT MUA

HP ENVY 13-ad139TU(3CH46PA) Gold

17,390,000 đ

Core i5-8250U 1.6Ghz 4096MB 256 SSD 13.3" FHD WLED webcam buetooth Intel Graphics 620 Windows 10. Weight 1.3kg. Gold Color

ĐẶT MUA

HP envy 13-ad159TU (3MR74PA) Gold

17,690,000 đ

ĐẶT MUA

HP envy 13-ad159TU (3MR74PA) Gold

17,690,000 đ

Core i5-8250U 1.6Ghz 4096MB 256 SSD 13.3" FHD WLED webcam buetooth Intel Graphics 620 Windows 10. Weight 1.3kg. Gold Color

ĐẶT MUA

HP Envy 13 ah0027TU(4ME94PA) Gold

24,990,000 đ

ĐẶT MUA

HP Envy 13 ah0027TU(4ME94PA) Gold

24,990,000 đ

Core i7-8550U 1.8Ghz 8192MB 256 SSD 13.3" FHD WLED webcam buetooth Intel Graphics 620 Windows 10. Weight 1.3kg. Gold Color

ĐẶT MUA